Disclaimer

Op al onze diensten zijn onze  Algemene Voorwaarden van toepassing.

Wettelijke kennisgeving, met betrekking tot het gebruik van deze website

Deze website is eigendom van Eckhardt Fotografie. Door deze website te raadplegen/gebruiken gaat u akkoord met onderstaande condities. Als u hier niet mee akkoord gaat mag u deze website niet raadplegen/gebruiken. 

Copyright

© Copyright Eckhardt Fotografie, John Radeckerkade 25 te Den Haag. All Rights Reserved.

Intellectueel Eigendom

Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geüpload, gedisplayd, verzonden of op welke manier ook, elektronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd verspreid worden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eckhardt Fotografie. Met uitzondering van het feit dat u een kopie van de informatie op deze site op een computer mag downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (de informatie op) deze website voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright en overige rechten van Eckhardt Fotografie.

Aansprakelijkheid

In geen geval is Eckhardt Fotografie aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als Eckhardt Fotografie geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

Garantie

Deze website en alle informatie op deze website wordt aangeboden op een ‘as is’ basis. Eckhardt Fotografie geeft geen expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website.

Toepasbaar recht

De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.