Nieuws van Eckhardt Fotografie

Opening tentoonstelling De Postduiven in Loosduins Museum

Opening tentoonstelling de Postduiven

Vanmorgen is in het Loosduins Museum de tentoonstelling geopend over de Loosduinse voetbalvereniging De Postduiven. Zoals bij bijna elke opening van een tentoonstelling maakte Wilco de foto’s voor het Loosduins Museum.

Ontstaan De Postduiven

De Postduiven is ontstaan in 1924 doordat er een aantal jonge medewerkers van de kistenfabriek Hartman in hun pauze voetbalden. Uiteindelijk leidde dit tot het oprichten van een vereniging. Eind september 1924 werd tijdens de eerste ledenvergadering de naam van de voetbalvereniging vastgesteld. In die tijd werden vele voetbalverenigingen vernoemd naar vogels. Een aantal leden waren ook lid van de postduivenhoudersclub en zo werd de zeer toepasselijke naam De Postduiven gekozen.

In 2007 vond een samenwerking plaats met v.v. Oranjeplein. Deze club moest noodgedwongen uit het Zuiderpark vertrekken. Op 1 juli 2008 werd de fusie een feit en ging de club verder onder de naam Oranjeplein-Postduiven. Inmiddels is ook deze club opgegaan in S.V. Madestein.

Meer over de historie van LVV De Postduiven is gelukkig in veilige handen van de Haagse Voetbalhistorie en is HIER te lezen.

Enkele foto’s zijn ook te zien op de Facebookpagina van het Loosduins Museum. Een filmpje staat op de Facebookpagina van de Haagse Voetbalhistorie en een uitgebreide video op het YouTube kanaal van Haagse Dingen

Het Loosduins Museum is elke zaterdag- en de eerste zondagmiddag van de maand geopend tussen 13.00 – 17.00 uur.

Hieronder de foto’s die Wilco heeft gemaakt voor het Loosduins Museum: