Privacy Verklaring

Eckhardt Fotografie, gevestigd aan John Radeckerkade 25 te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Eckhardt Fotografie
John Radeckerkade 25
2552 WP  Den Haag

info@EckhardtFotografie.nl

Persoonsgegevens die Eckhardt Fotografie verwerkt

Eckhardt Fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of anderzijds aan mij verstrekt omdat je gebruikt wilt maken van onze diensten. Daarnaast verwerken wij foto’s die wij in opdracht van jou maken.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s

Met welk doel en op basis van welke grondslag Eckhardt Fotografie persoonsgegevens verwerkt

Eckhardt Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over onze dienstverlening
 • Om thuis- en/of bedrijfsreportages te kunnen doen of om fotoproducten af te kunnen leveren
 • Om jouw betaling af te kunnen handelen
 • Om je een digitale nieuwsbrief te kunnen verzenden (je kunt je hiervoor via e-mail afmelden)

Geautomatiseerde besluitvorming

Eckhardt Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Eckhardt Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

 • Je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via e-mail (Outlook) of WhatsApp.
 • Voor facturen gebruiken wij Microsoft Office. In facturen gebruiken we je naam, adresgegevens en/of e-mailadres.
 • De foto’s die we in opdracht van jou maken, worden digitaal verzonden met WeTransfer (privacy & cookie statement) en opgeslagen op een NAS met als back-up STACK van Trans IP .
 • Indien je hiervoor toestemming geeft, kunnen foto’s gedeeld worden op onze website www.EckhardtFotografie.nl en/of social media zoals Facebook en Instagram.

Hoe lang Eckhardt Fotografie persoonsgegevens bewaart

 • Contactgegevens: Eckhardt Fotografie bewaart je contactgegevens totdat je ons verzoekt deze te verwijderen of totdat we ons bedrijf beëindigen.
 • In jouw opdracht gemaakte foto’s: indien je toestemming geeft om foto’s te delen op Eckhardt Fotografie en/of social media, bewaar ik de foto’s totdat je ons verzoekt deze te verwijderen of totdat we ons bedrijf beëindigen. Indien je geen toestemming geeft om foto’s te delen, bewaren we de foto’s maximaal twee jaar. Zolang we je foto’s bewaren, kun je deze bij ons opvragen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eckhardt Fotografie verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Eckhardt Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onze boekhouding wordt verzorgd door RYM Administratie & Advies. RYM Administratie & Advies is lid van NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. Een NOAB-kantoor garandeert kwaliteit, vakmanschap en actuele kennis van zaken. Eckhardt Fotografie deelt met RYM Administratie & Advies jouw contactgegevens die op onze factuur staan vermeld om te voldoen aan de wettelijke verantwoordelijkheid als bedrijf inzake belastingplicht.

Voor back-up van onze bedrijfsgegevens, zoals onze administratie en ons fotoarchief, maken wij gebruik van de dienst STACK van Trans IP. De veiligheid van onze data vinden wij erg belangrijk  en daarom is onze data van en naar Trans IP dan ook versleuteld met een 256-bit AES sleutel. Tevens verloopt de connectie ongeacht welke cliënt wij gebruiken altijd via https zodat het verkeer van en naar onze  STACK ook altijd versleuteld is. Voor wat betreft het privacybeleid van STACK en onze andere producten kun je deze pagina raadplegen. Hierin wordt aangegeven hoe er door TransIP wordt omgegaan met onze gegevens.

Cookies die Eckhardt Fotografie gebruikt op de website

Eckhardt Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Eckhardt Fotografie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Eckhardt Fotografie hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wanneer je onze beeldbank bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen
 • Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!

We gebruiken cookies ook om producten in je winkelwagen op te slaan terwijl je door onze beeldbank bladert.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om je account voor onze winkel in te stellen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting
 • Om ons winkelaanbod te verbeteren
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest

Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.

Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eckhardt Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@EckhardtFotografie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Eckhardt Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Eckhardt Fotografie persoonsgegevens beveiligt

Eckhardt Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@EckhardtFotografie.nl